ResearchersCercetători

Hiring researchers at the Institute is based solely on winning research grants. Initial composition of a team of researchers, and its modification is at the discretion of the research project coordinator. Any advanced researcher in the field of philosophy, with a Ph.D. in philosophy and relevant international publications, may propose a research project to be developed at the Alexandru Dragomir – Institute for Philosophy. The proposal must include an extensive overview of the project, the research team involved, funding sources targeted, multi-annual budget, and expected academic results.

Project Coordinators: Dr. Gabriel Cercel, Dr. Cristian Ciocan, Dr. Christian Ferencz-Flatz, Dr. Paul Marinescu, Dr. Bogdan Mincă, Dr. Victor Popescu, Dr. Ion Tănăsescu, Dr. Andrei Timotin, Dr. Marilena Vlad.

Current researchers:

 1. Dr. Alexandru Bejinariu
 2. Dr. Andreea Eșanu
 3. Dr. Constantin Stoenescu
 4. Dr. Ion Tănăsescu
 5. Dr. Alina Tăriceanu
 6. Dr. Andrei Timotin
 7. Dr. Marilena Vlad
 8. Drd. Iulian Apostolescu
 9. Drd. Mihai Besoiu
 10. Drd. Andrei Man

Former researchers:

 1. Dr. Elena Băltuță
 2. Silvia-Heliana Bogdan
 3. Dr. Ileana Borțun
 4. Dr. Denisa Butnaru
 5. Dr. Gabriel Cercel
 6. Dr. Cristian Ciocan
 7. Dr. Christian Ferencz-Flatz
 8. Dr. Maria Gyemant
 9. Dr. Paul Marinescu
 10. Dr. Bogdan Mincă
 11. Drd. Răzvan Ostroveanu
 12. Drd. Gheorghe Pașcalău
 13. Dr. Victor Popescu
 14. Dr. Adrian Robu
 15. Drd. Paul-Gabriel Sandu
 16. Drd. Ciprian Speranza
 17. Drd. Daniela Elena Tarbă
 18. Dr. Emanuela Timotin
 19. Dr. Oana Vasilescu
 20. Dr. Deodath Zuh

 

Angajarea cercetătorilor în cadrul Institutul de Filozofie Alexandru Dragomir se face exclusiv pe baza câștigării unor granturi de cercetare. Componența initială a unei echipe de cercetători, precum și modificarea acesteia sunt la latitudinea coordonatorului proiectului de cercetare. Orice cercetător avansat din domeniul filozofiei, având titlul de doctor in filozofie și publicații internaționale relevante, poate propune un proiect de cercetare spre a fi derulat in cadrul Institutului de Filozofie Alexandru Dragomir. Propunerea trebuie sa includă o prezentare extinsă a proiectului, a echipei de cercetare implicate, a surselor de finanțare vizate (CNCSIS, ANCS, AFCN, ESF, ERC, etc.), a bugetului multianual, precum și a rezultatelor academice scontate. Proiectele Institutului sunt preponderent filozofice, cu accent special asupra cercetării istorico-filozofice, fenomenologice și hermeneutice. Se admit de asemenea proiecte interdisciplinare, în care componența filozofică sa fie esențială.

Coordonatori de proiecte: Gabriel Cercel, Cristian Ciocan, Christian Ferencz-Flatz, Paul Marinescu, Bogdan Mincă, Victor Popescu, Ion Tănăsescu, Andrei Timotin, Marilena Vlad