Drd. Răzvan OSTROVEANU


Răzvan OSTROVEANU (1978), PhD-candidate in Philosophy at the Bucharest University, with a thesis on the ethical decision methods and their context dependency. It is a thesis on practical ethics and it resides on the claim that a unified conception of life leads to philosophical mistakes and further moral mistakes.


Drd. Ionuț-Răzvan OSTROVEANU (1978), doctorand în filosofie la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București cu o teză despre dependența de context a metodelor de decizie etică. Teza este una de etică aplicată și pornește de la supoziția că o concepție unitară despre lume conduce la erori filosofice și morale.