Drd. Daniela Tarbă

Daniela Tarbǎ is a Ph.D. student at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest, with a thesis on the role of senses in Plato’s philosophy. Her research interests also include self-constitution in Plotinus, with focus on self-awakening (the moment the soul is awakened from the deep sleep of matter).

Conferences list:

 • “Plotinus: Looking towards The Beautiful. Self-awareness and the Ascension on the Ladder of Truth through Eros”, at the International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2016), Bucharest, 30-31 October 2016;
 • “The Power of Seduction of the Beautiful in Plotinus”, at the Visual Culture conference series, Faculty of Philosophy, Bucharest, 28 June 2016;
 • “In-between: From Phantasm to Imaginary”, at the National Conference of Aesthetics and Philosophy of Art Arta ca experienţǎ şi experienţa ca artǎ, Faculty of Philosophy, Bucharest, 16 May 2014;
 • “The Problematic of the Subject in the Phenomenology of the Other. Levinas and the Phenomenon of Love”, at the National Conference Identity and representation – (Post)Modern (De)Constructions of the Subject, Faculty of Philosophy, Bucharest, 9 may 2014.
 • Co-author of “Five Subjects around a Coffee Stain”, at the National Conference Identity and representation – (Post)Modern (De)Constructions of the Subject, Faculty of Philosophy, Bucharest, 9 may 2014.

Other activity:

 • Attendance and text presentations at Visual Culture Focus Group, Faculty of Philosophy (U.B), Bucharest, 2015 – present;
 • Organizer activity at Cultural Association “Hestugma”, 2013 – present;
 • Text writing in the field of philosophy of art for the project Mail Art (2016), the project was accomplished with the help of the students from National University of Art, Faculty of Philosophy (U.B) and „Al. I. Cuza” University of Iași and will be published in album format;
 • Attendance at “Plato and Platonism” Masterclass organized by The Institute of Research of University of Bucharest, 18 May – 7 June 2015;
 • Attendance at The International Seminar “The Free Society and its Core Values”, between 28 June – 1 July 2014 at Iaşi and 2 July – 4 July 2014 at Vatra Dornei.Daniela Tarbǎ este doctorandǎ a Facultǎţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, cu o tezǎ despre rolul simţurilor în filosofia platonicianǎ. În cadrul proiectului se ocupǎ de problema auto-constituirii pornind de la auto-sesizare (momentul trezirii sufletului din “amorţirea materiei”) în operele plotiniene.

Conferinţe:

 • “Plotinus: Looking towards The Beautiful. Self- awareness and the ascension on the ladder of truth through Eros” lala Conferinţa International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2016), Bucureşti, 30-31 octombrie 2016;
 • “Puterea de seducţie a frumosului la Plotin”, în cadrul conferinţelor Visual Culture, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 28 iunie 2016;
 • “Între, sau de la Închipuire la Imaginar”, la Conferinţa Naţională de Esteticǎ şi Filosofia Artei Arta ca experienţǎ şi experienţa ca artǎ, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 16 mai 2014;
 • “Problematica subiectului într-o fenomenologie a Celuilalt. Levinas şi fenomenul iubirii”, la Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare – (De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 9 mai 2014;
 • “Cinci subiecţi în jurul unei pete de cafea” (co-autor), la Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare – (De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 9 mai 2014.

 

Alte activitǎţi:

 • Activitate de prezentare şi participare la întâlnirile “Visual Culture Focus Group”, 2015-prezent.
 • Activitate organizatoricǎ în cadrul Asociaţiei Culturale Hestugma, 2013-prezent.
 • Activitate de redactare a textelor cu teme de filosofia artei în cadrul proiectului Mail Art (2016), proiect realizat cu sprijinul studenţilor din cadrul UNArte, Filosofie UB şi universitatea A.I.Cuza Iaşi, proiect ce va culmina cu un album publicat;
 • Participare la Seminarul Internaţional “The Free Society and its Core Values”, desfǎşurat în perioada 28 iunie – 1 iulie 2014 la Iaşi, respectiv 2 iulie – 4 iulie 2014 la Vatra Dornei.
 • Participare la Mastercass-ul “Plato and Platonism” în perioada 18 mai – 7 iunie 2015, organizat de Institutul de Cercetare al Universitǎţii din Bucureşti, secţia Ştiinţe Umaniste.