Dr. Oana Vasilescu

Oana Vasilescu (n. 1978), team member of the project „Brentano’s Psychology and the Problem of Intentionality of Sensuous Acts”, at the Romanian Society for Phenomenology (2014); associate researcher at the Romanian Academy’s Institute of Philosophy (2009); Ph.D in philosophy with a thesis on maieutics (2014), Ph.D in comparative literature with a thesis on Hermann Hesse (2007); member of the “Romanian Society for Philosophy” (2008); member in the editorial team of the journals „Revista de filosofie” [CNCS, C category] (2008-2013) and „Annals of AOSR – Series on Philosophy, Psychology and Theology” (2009-2014); the award Constantin Noica for philosophy of the Academy of the Romanian Scientists (2012); areas of interest: hermeneutics, aesthetics, the relations between philosophy and literature, philosophy and arts, philosophy of mind etc.

List of publications

A. PhD. Thesis

 1. „Maieutică şi afereză în construcţia filosofică” (The role of maieutics and aphaeresis in the philosophical design) (May 2014);
 2. „Afereza (moşirea personalităţii, devenirea de sine prin dezvăluire) în romanul modern (un tip special de Bildungsroman) – parte integrantă a unui anumit mental structurat de ideea de afereză.” (Aphaeresis in the modern novel [a particular type of Bildungsroman] – aspect of a conception grounded in the idea of aphaeresis) (July 2007).

B. Published works

B. 1. Monographs
 1. Hermann Hesse – drumul interior (Hermann Hesse – the inner path), Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2011, pp. 283, ISBN 978-973-126-320-5.
B. 2. Edited books in Romanian
 1. Thomas Kuhn. Despre revoluţie şi dezvoltare în ştiinţă (Thomas Kuhn on scientific revolution and development), (with Angela Botez, M. A. Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, G. Nagâţ), Bucureşti, Edit. Pro Universitaria, 2014 (în curs de apariţie),(forthcoming);
 2. Metafizică şi hermeneutică (Metaphysics and hermeneutics), (with Angela Botez, M. A. Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, S. Totu), Craiova, Edit. Aius, 2010, 392 pp., ISBN 978-606-562-039-1.
B. 3. Contributions to collective volumes
 1. „Creaţia literară şi afereza” („The literary creation and the aphaeresis”), în vol. Metafizică şi hermeneutică (coord. Angela Botez, M. A. Drăghici, Henrieta Anişoara Serban, S. Totu, Oana Vasilescu), Craiova, Edit. Aius, 2010, pp. 154-169, ISBN 978-606-562-039-1;
 2. „O ipostază necanonică a scriitorului hermeneut” („An uncommon hypostasis of the hermeneutist writer”), în vol. Filosofie şi cultură (Philosophy and culture), (coord. Ana Bazac, V. Morar), Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 86-103, ISBN 978-973-737-764-7;
 3. „Dionisie Areopagitul: calea apofazei şi metoda aferezei” („Dionysus the Areopagite: via negativa and the method of aphaeresis”), în vol. Matrici filosofice şi concepte integrative (Philosophical matrices and integrative concepts), (coord. Ana Bazac, Henrieta Anişoara Serban, M. A. Drăghici), Craiova, Edit. Aius, 2009, pp. 467-476, ISBN 978-606-8021-74-4.

C. Studies

 1. „Afereza şi arhetipurile” („The aphaeresis and the archetypes”), în vol. Studii de istorie a filosofiei universale XVIII (coord. Al. Boboc, N. I. Mariş), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, pp. 442-470, ISSN 15838536;
 2. „Teorii estetice întemeiate pe ideea aferezei” („Some aesthetical theories grounded on aphaeresis”), în Studii de istorie a filosofiei universale XVII (coord. Al. Boboc, N. I. Mariş), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, pp. 312-338, ISSN 15838536;
 3. „Tehnica aferezei – o abordare hermeneutică” („A hermeneutical approach on aphaeresis”), în Studii de istorie a filosofiei universale XVI (coord. Al. Boboc, N. I. Mariş), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, pp. 442-482, ISSN 1583-8536.
 4. „Sur la relation dialogique dans la phénoménologie de Levinas”, în Revue roumaine de philosophie, nr. 2/2013, pp. 367-371 (ISI indexed A category journal);
 5. „Unele consideraţii privitoare la metoda fenomenologiei husserliene” („Considerations concerning Husserl’s phenomenological method”), în Revista de filosofie, nr. 5-6/2013, pp. 626-630 (CNCS categoria C);
 6. „Umanitatea ca scop în sine la Kant” („Humanity as end in itself at Kant”), în Revista de filosofie, nr. 4/2013, pp. 390-394 (CNCS categoria C);
 7. „Deleuze, Guattari – pentru un umanism integrator” („Deleuze – Guattari for an integrative humanism”), în Revista de filosofie, nr. 3/2013, pp. 318-329 (CNCS categoria C);
 8. „Filosofie şi înţelepciune la Seneca” („Philosophy and wisdom at Seneca”), în Revista de filosofie, nr. 6/2012, pp. 781-787 (CNCS categoria C);
 9. „Metoda  aferezei în cercetările lui M. Eliade şi C. G. Jung” („Aphaeresis in M. Eliade’s and C. G. Jung’s works”), în Revista de filosofie, nr. 3/2012, pp. (CNCS categoria C);
 10. „Posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu – afereza în gândirea lui Meister Eckhart” („The possibility of knowing God: Aphaeresis in the thought of Meister Eckhart”), în Revista de filosofie, nr. 1/2012, pp. 109-113 (CNCS categoria C);
 11. „O argumentare în favoarea pozitivismului legal” („An argument for the legal positivism”), în Revista de filosofie, nr. 5-6/2011, pp. 675-681 (CNCS categoria C);
 12. „Receptarea lui Dostoievski în spaţiul românesc” („Dostoievski’s apprehension in the romanian cultural space”), în Revista de filosofie, nr. 3-4/2011, pp. 417-420 (CNCS categoria C);
 13. „The Possibility of Knowing God: Aphaeresis in the Thought of Meister Eckhart”, în Annals of AOSR – Series on Philosophy, Psychology and Theology, nr. 1-2/2011, pp. 153-157;
 14. „Afereză – maieutică – anamneză” („Aphaeresis – maieutics – anamnesis”), în Revista de filosofie, nr. 1-2/2010, pp. 157-166 (CNCS categoria C);
 15. „Afereză şi apofază: Meister Eckhart şi budismul Chan” („Aphaeresis and apophasis: Meister Eckhart and Chan Buddhism”), în Revista de filosofie, nr.3-4/2009, pp. 247-260 (CNCS categoria C);
 16. „A Criticism on Argumental Strategies in Creationism and Evolutionary Biology” (with M. A. Drăghici), în Annals of AOSR – Series on Philosophy, Psychology and Theology, nr. 1-2/2010, pp. .
 17. „La société de l’information – dimensions épistemologiques” (with M. A. Drăghici), în Annals of AOSR–Series on Philosophy, Psychology and Theology, nr. 1-2/2009, pp. 113-122.

D. Conferences

 1. „Despre interdependenţa filosofie-religie în daoism” („On the philosophy-religion link within Taoism”), la Sesiunea ştiinţifică de primăvară a AOSR, Bucureşti, 9 mai 2014;
 2. „Actualitatea umanismului confucianist şi dezvoltarea durabilă” („The durability of confucian humanism and the sustainable development”), la Sesiunea ştiinţifică internaţională de toamnă a AOSR Eco-economia şi dezvoltarea durabilă (The eco-economics and the sustainable development), în cadrul Lucrărilor Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism, Universitatea Transilvania din Braşov, 20-21 septembrie 2013;
 3. „Deleuze, Guattari – pentru un umanism integrator” („Deleuze – Guattari for an integrative humanism”), la al V-lea Congres internaţional al AOSR Pământul – casa noastră comună, în cadrul Lucrărilor Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism cu tema „Umanismul planetar” – Perspective în filosofia ştiinţelor socio-umane şi în filosofia religiei, Bucureşti, 30-31 mai 2013;
 4. „Vitalismul nietzschean”, la Sesiunea ştiinţifică de toamnă a AOSR Ştiinţa şi filosofia vieţii, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 18-20 octombrie 2012;
 5. „La méthode herméneutique dans l’étude des mythes”, la Simpozionul internaţional Mit şi istorii (Myth and histories), Universitatea Valahia (Facultatea de drept şi ştiinţe social-politice), Târgovişte, 1-2 iunie 2012;
 6. „Posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu – afereza în gândirea lui Meister Eckhart” („The Possibility of Knowing God: Aphaeresis in the Thought of Meister Eckhart”), la Sesiunea ştiinţifică de toamnă a AOSR, Vatra Dornei, 23-24 sept. 2011;
 7. „Receptarea lui Dostoievski în spaţiul românesc” („Dostoievski’s apprehension in the Romanian cultural space”), la Sesiunea ştiinţifică de toamnă a AOSR, Mioveni, 22-24 sept. 2010;
 8. (with M. A. Drăghici) „A Criticism on Argumental Strategies in Creationism and Evolutionary Biology”, la Sesiunea ştiinţifică internaţională a AOSR Omul şi natura (Man and nature), Neptun, 20-22 mai 2010;
 9. (with M. A. Drăghici) „Eul kantian, afereza şi conştiinţa artificială” („Kantian self, aphaeresis, and artificial consciousness”), la Sesiunea ştiinţifică de toamnă a AOSR Filosofia conştiinţei şi ştiinţele cognitive (Philosophy of consciousness and cognitive sciences), Bucureşti, 24 nov. 2009;
 10. „Afereza şi posibilitatea cunoaşterii (de sine)” („The aphaeresis and the possibility of [self]knowledge”), la Sesiunea CRIFST-DLMFST, Academia Română, Bucureşti, 23 oct. 2009;
 11. (with M. A. Drăghici) “La société de l’information – dimensions épistemologiques”, la Sesiunea ştiinţifică internaţională a AOSR Societatea Tehnologică şi Informaţională (The information and technological society), Universitatea Valahia, Târgovişte, 28-29 apr. 2009.

E. Other articles and contributions

 I. Translations
Studies
 1. I. Barbour, „Models and Paradigms”, în Thomas Kuhn. Despre revoluţie şi dezvoltare în ştiinţă (Thomas Kuhn on scientific revolution and development), (Angela Botez, Oana Vasilescu, M. A. Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, G. Nagâţ), Bucureşti, Edit. Pro Universitaria, 2014, (în curs de apariţie) (forthcoming);
 2. F. Stadler, Ch. Damboch, ş. a., „Thomas Kuhn in England”, în Thomas Kuhn. Despre revoluţie şi dezvoltare în ştiinţă, (Angela Botez, Oana Vasilescu, M. A. Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, G. Nagâţ), Bucureşti, Edit. Pro Universitaria, 2014, (în curs de apariţie) (forthcoming);
 3. F. Stadler, „The Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn: Interpretations and Developments”, în Revista de filosofie, nr. 2/2012, pp. 253-257;
 4. A. J. Franco de Oliveira, „Poincaré – Philosopher of Science: A Historical and Philosophical Approach”, în Revista de filosofie, nr. 2/2012, pp. 259-262;
 5. K. Chemla, K. Vermeir, „A Plurality of Currents in Today’s Historical Epistemologies”, în Revista de filosofie, nr. 2/2012, pp. 263-265;
 6. D. Rabouin, „Confronting French Roots and Current Historical Epistemologies”, în Revista de filosofie, nr. 2/2012, pp. 267-268;
 7. R. J. Singh, „History, Society and Person: the Gandhian Perspective”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2011, pp. 543-557;
 8. A. Drozdek, „The sacred science at Dimitrie Cantemir”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2011, pp. 475-487;
 9. R. T. Allen, „Problems of the Categorical Imperative”, în Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei (Categories and concepts in the philosophy of science) (coord. Angela Botez, G. Nagâţ, Henrieta Anişoara Serban, M. A. Drăghici), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, pp. 287-295, ISBN 978-973-27-2028-8;
 10. J. Sanmartin, „Ciencia y poesia” („Science and poetry”), în Revista de filosofie, nr. 1-2/2010, pp. 69-78;
 11. X. de Donato Rodriguez, „Goodman, Kuhn, Panofsky y Gombrich sobre ciencia y arte” („Goodman, Kuhn, Panofsky y Gombrich on science and art”), în Revista de filosofie, nr. 5-6/2009, pp. ;
 12. A. Velasco Gomez, „Racionalidad en las ciencias y las artes” („The rationality in sciences and arts”), în Revista de filosofie, nr. 3-4/2009, pp. 383-392;
 13. D. Bloor, „Collective representations”, în vol. Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane (Perspectives in the philosophy of human sciences), (coord. A. Botez, G. Nagâţ), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, pp. 39-47, ISBN 978-973-27-17707.