Dr. Bogdan MINCĂ

BogdanBogdan MINCĂ (born in 1974) got his PhD in 2006 in Philosophy and Classics at the Freiburg University, Germany, with a thesis on Heidegger’s interpretations of Aristotle, under the supervision of Prof. Dr. Fr.-W. von Herrmann. He currently teaches Phenomenology and Hermeneutics as a Lecturer / Assistant Professor at the Philosophy Department, University of Bucharest. Memberships: Romanian Society for Phenomenology, Nordic Society for Phenomenology. Member of the Editorial Board of the review Studia Phaenomenologica.

PUBLICATIONS LIST

 

BOOKS

 1. Scufundătorii din Delos. Heidegger și primii filozofi / The Divers from Delos. Heidegger and the First Thinkers, Humanitas, București, 2010;
 2. Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006 (PhD thesis).

EDITIONS

 1. Bogdan Mincă, Remus Breazu, Iulian Apostolescu (eds.), Aspecte ale metodei fenomenologice, Ed. Univ. din Bucureşti, Bucureşti, 2015;
 2. Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, edited in collaboration with Cătălin Cioabă, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 3. Alexandru Dragomir, Seminţe, Humanitas, Bucureşti, 2008, edited in collaboration with Gabriel Liiceanu;
 4. Alexandru Dragomir, Caietele timpului, Humanitas, Bucureşti, 2006, edited in collaboration with Cătălin Partenie

— French translation: Cahiers du temps, J. Vrin, Paris, 2010, tr. by Romain Otal

— German translation: Chronos. Hefte der Zeit, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2016, tr. by Eveline Cioflec.

TRANSLATIONS

 1. M. Heidegger, Conferinţe şi studii (Vorträge und Aufsätze, vol. 7 of GA), forthcoming – translated in collaboration with Ileana Borţun;
 2. M. Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei (Basic Questions of Phenomenology, vol. 24 of GA), Bucureşti, Humanitas, 2006 — transl. in collaboration with Sorin Lavric;
 3. Aristotel, Protrepticul (Protrepticus), Humanitas, Bucureşti, 2005 — transl. in collaboration with Cătălin Partenie;
 4. M. Heidegger,Parmenide(Parmenides, vol. 54 of GA), Bucureşti, Humanitas, 2001 — transl. in collaboration with Sorin Lavric.

ARTICLES

 1. „Dichtung und Politik bei Martin Heidegger“, in: H.C. Günther (ed.), Political Poetry across the Centuries, (IATP), Brill, Leiden–Boston, 2016 (forthcoming);
 2. „Heidegger’s Interpretation of Plato’s Cave Allegory and Theaetetus“, in: EUDIA. Annuario di pensiero, poesia e arte, 2015;
 3. Alethes oder a-lethes im frühen Platon? Eine Auslegung von Hippias Minor im Lichte von Heideggers Platon-Interpretation“, in: Heidegger Studies, vol. 30/2014;
 4. „Turnura uitării fiinţei la Heidegger”, in: Paul Marinescu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, Editura Univ. A.I.Cuza din Iaşi, 2014;
 5. „Heidegger und die Ethik: die Vollbringung des Anderen”, in: Studia Universitatis Babeş- Bolyai, secţia Philosophia, 1/2014;
 6. „The Enowning of Translation”, 2014, in: Universidad Carlos III Madrid, E-archivo;
 7. „»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen (GA 7)”, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, section Philosophia, 1/2013;
 8. „»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, in: Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. by Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 9. „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Deutsch, Latein, Griechisch)“, in: Heidegger Studies, vol. 28/2012;
 10. „Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română”, in: Chr. Ferencz-Flatz & P. Marinescu (eds.), Timp, memorie şi tradiţie. Studii de fenomenologia istoriei, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 11. „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“, in: H.-C. Günther & A.A. Robiglio (eds.), The European Image of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights (IATP 3), Brill, Leiden–Boston, 2010;
 12. „Martin Heideggers Interpretationen zu Aristoteles”, in: New Europe College Yearbook 2004-2005, ed. by I. Vainovski-Mihai, 2009;
 13. „Mobilitatea virtuală“, in:Arhitext, nr. 1-2/2008;
 14. „Jarul fulgerătoarei clipe“, in:Idei în dialog, December 2007;
 15. „Heideggers Interpretation der aristotelischen dynamis und energeia am Leitfaden der Herstellung“, in: H.-C. Günther & A. Rengakos (eds.), Heidegger und die Antike, C.H. Beck Verlag, München, 2006;
 16. „Dialogul între două popoare apusene. O perspectivă heideggeriană“, article accompanied by the translation of Heidegger’s text “Wege zur Aussprache”, in:Idei în dialog, January 2005;
 17. „Todtnauberg-ul lui Heidegger“, article accompanied by the translation of Heidegger’s text “Schöpferische Landschaft”, in:Idei în dialog, November 2004;
 18. „Das Modell der Herstellung. Über den Bezug techne–eidos–logos in M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles“, in: Studia Phaenomenologica, Nos. 1-2, 2004;
 19. „Heidegger şi problema interpretării în Sein und Zeit“, in: Krisis – Revistă de filozofie, no. 4, Dec. 1996


BogdanBogdan MINCĂ (n. 1974), studii de filozofie la Universitatea din București (1992-1996); studii de filozofie și greacă veche la Universitatea din Freiburg, Germania (1996-2000), încheiate cu o lucrare de masterat; în 2006, doctor în filozofie al Universităţii din Freiburg, cu o teză despre interpretările lui Heidegger la Aristotel (sub coord. prof. dr. Fr.-W. von Herrmann). În prezent, lector la Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din București. Cursuri și seminarii de fenomenologie (Heidegger, fenomenologie franceză), filozofie greacă (presocratici, Platon, Aristotel). Membru al Societăţii Române de Fenomenologie şi al Nordic Society for Phenomenology. Membru în redacţia revistei Studia Phaenomenologica.

LISTA DE PUBLICAŢII

I. CĂRŢI

CĂRŢI DE AUTOR

 1. Scufundătorii din Delos. Heidegger și primii filozofi, Humanitas, București, 2010;
 2. Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006.

CĂRŢI EDITATE

 1. Bogdan Mincă, Remus Breazu, Iulian Apostolescu (eds.), Aspecte ale metodei fenomenologice, Ed. Univ. din Bucureşti, Bucureşti, 2015;
 2. Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, editat în colaborare cu Cătălin Cioabă, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 3. Alexandru Dragomir, Seminţe, Humanitas, Bucureşti, 2008 — editat în colaborare cu Gabriel Liiceanu;
 4. Alexandru Dragomir, Caietele timpului, Humanitas, Bucureşti, 2006 — editat în colaborare cu Cătălin Partenie
  — trad. fr.: Cahiers du temps, J. Vrin, Paris, 2010, tr. de Romain Otal
  — trad. germ.: Chronos. Hefte der Zeit, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2016, tr. de Eveline Cioflec.

II. TRADUCERI

 1. M. Heidegger, Conferinţe şi studii (vol. 7 din Opere complete), în curs de apariţie — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Ileana Borţun;
 2. M. Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei (vol. 24 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2006 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric;
 3. Aristotel, Protrepticul, Humanitas, Bucureşti, 2005 — studiu introductiv, sinopsă, traducere, note şi concordanţă a fragmentelor, în colaborare cu Cătălin Partenie;
 4. M. Heidegger, Parmenide (vol. 54 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2001 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric

III. ARTICOLE

 1. „Dichtung und Politik bei Martin Heidegger“, în: H.C. Günther (ed.), Political Poetry across the Centuries, (IATP), Brill, Leiden–Boston, 2016 (forthcoming);
 2. „Heidegger’s Interpretation of Plato’s Cave Allegory and Theaetetus“, in: EUDIA. Annuario di pensiero, poesia e arte, 2015;
 3. „Alethes oder a-lethes im frühen Platon? Eine Auslegung von Hippias Minor im Lichte von Heideggers Platon-Interpretation“, în: Heidegger Studies, vol. 30/2014;
 4. „Turnura uitării fiinţei la Heidegger”, în: Paul Marinescu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, Editura Univ. A.I.Cuza din Iaşi, 2014;
 5. „Heidegger und die Ethik: die Vollbringung des Anderen”, în: Studia Universitatis Babeş- Bolyai, secţia Philosophia, 1/2014;
 6. „The Enowning of Translation”, 2014, în: Universidad Carlos III de Madrid;
 7. „»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen (GA 7)”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, secţia Philosophia, 1/2013;
 8. „»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, în: Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. de Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 9. „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Deutsch, Latein, Griechisch)“, în: Heidegger Studies, vol. 28/2012;
 10. „Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română”, în: Chr. Ferencz-Flatz & P. Marinescu (ed.), Timp, memorie şi tradiţie. Studii de fenomenologia istoriei, Zeta Books, Bucureşti, 2012;
 11. „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“, în: H.-C. Günther & A.A. Robiglio (eds.), The European Image of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights (IATP 3), Brill, Leiden–Boston, 2010;
 12. „Martin Heideggers Interpretationen zu Aristoteles”, în: New Europe College Yearbook 2004-2005, ed. de I. Vainovski-Mihai, 2009;
 13. „Mobilitatea virtuală“, în: Arhitext, nr. 1-2/2008;
 14. „Jarul fulgerătoarei clipe“, în: Idei în dialog, Decembrie 2007;
 15. „Heideggers Interpretation der aristotelischen dynamis und energeia am Leitfaden der Herstellung“, în: H.-C. Günther & A. Rengakos (eds.), Heidegger und die Antike, C.H. Beck Verlag, München, 2006;
 16. „Dialogul între două popoare apusene. O perspectivă heideggeriană“, articol însoţit de traducerea scrierii “Wege zur Aussprache” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Ianuarie 2005;
 17. „Todtnauberg-ul lui Heidegger“, articol însoţit de traducerea scrierii “Schöpferische Landschaft” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Noiembrie 2004;
 18. „Das Modell der Herstellung. Über den Bezug techne–eidos–logos in M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles“, în: Studia Phaenomenologica, Nos. 1-2, 2004;
 19. „Heidegger şi problema interpretării în Sein und Zeit“, în: Krisis – Revistă de filozofie, no. 4, an II, dec. 1996.