Dr. Ileana BORȚUN

Ileana BortunIleana BORȚUN (n. 1979) a obţinut titlul de Doctor în Filosofie din partea Universităţii din Bucureşti (în 2014), cu teza Configurarea unei etici existenţiale prin evidenţierea legăturilor dintre metafizică şi totalitarism, argumentând pentru posibilitatea de a dezvolta o etică pornind de la analitica existenţială heideggeriană din Fiinţă şi timp, printr-un dialog constructiv cu criticile aduse acesteia în special de către Lévinas şi Arendt şi având ca reper negativ înrudirea dintre metafizică (Heidegger) şi totalitarism (Arendt). De asemenea, Ileana Borţun a obţinut, în 2002, o Licenţă în Ştiinţele Comunicării (Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – S.N.S.P.A., Bucureşti); în 2003, un MA în Nationalism Studies (the Nationalism Studies Department – C.E.U., Budapest); în 2008, o Licenţă în Filosofie şi, în 2010, un MA în Filosofie (Facultatea de Filosofie – Universitatea din Bucureşti).

 

PUBLICAŢII

 

 1. Ileana Borţun, Substitution and Mit(da)sein: An Existential Interpretation of the Responsibility for the Other”, în volumul: Heidegger, Levinas, Derrida: The Question of Difference (Contributions to Phenomenology 86), eds. Lisa Foran and Rozemund Uljée, pp. 1-15. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
 2. Ileana Borţun, „Locul subiectivităţii în înţelegerea operei de artă: Heidegger vs. Schapiro”, în volumul: Mădălina Diaconu & Christian Ferencz-Flatz (editori), Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice şi tendinţe actuale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016.
 3. Ileana Borţun, „Destrucţia conceptului de putere în ontologia politică a Hannei Arendt”, în volumul: Diana Mărgărit & Ioan- Alexandru Tofan (coord.), Bestiarul puterii, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, pp. 241-261.
 4. Ileana Borţun, Thinking as Translation. The Silent Dialogue with Myself as Another, publicat on-line în 2014 de Universitatea Carlos III din Madrid (http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18377), alături de celelalte contribuţii la colocviul internaţional „Thinking about Translation: Philosophy on the Way between Languages”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Umane: Filosofie, Limbă şi Literatură (Universitatea Carlos III) — Madrid, 24-26 septembrie 2012.
 5. Ileana Borţun, „Iertarea ca promisiune de a uita”, în volumul: Paul Marinescu & Christian Ferencz-Flatz (ed.), Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, pp. 209-228.
 6. Ileana Borţun, Work and Action in a Society of Labourers, Studia UBB Philosophia, Vol. 58 (2013), No. 1,pp. 5-14.
 7. Ileana Borţun, „«Neguţătorul» Shylock”, în volumul: Gabriel Liiceanu & Gabriel Cercel, Întâlnire în jurul unei palme Zen, Humanitas, Bucureşti, 2011, pp. 264-283.

 

LUCRĂRI PREZENTATE

– la conferinţe, colocvii, workshop-uri etc. –

 

Prezentări internaţionale:

 

 1. The Existential Status of Friendship. A Phenomenological Perspective on Aristotle’s Philia, prezentată la conferinţa internaţională „2400 Aristotle”, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti — Bucureşti, 25-26 noiembrie 2016;
 2. Imagining Oneself as Another. Imagination in Arendt and Heidegger, prezentată la seminarul de cercetare „Imagination as an Act: Phenomenological Approaches” – a X-a ediţie a seminarului de cercetare organizat anual de centrul de cercetare Phénoménologies (Département de Philosophie, Université de Liège) — Liège, 25-29 aprilie 2016;
 3. In Search of Heidegger’s “Common Sense”. The Political Relevance of Mitverstehen, prezentată la a XIV-aconferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată „Phenomenology and Beyond”, organizată la University of Iceland — Reykjavik, 21-23 aprilie 2016;
 4. Authenticity and Friendship: From Heidegger’s “Anyone” to Arendt’s “Common Sense”, prezentată la conferinţa „Conventionalism. Heidegger’s «Anyone» and Contemporary Social Theory”, organizată de Hans Bernhard Schmid & Gerhard Thonhauser, Österreichische Gesellschaft für Phänomenologie & Department of Philosophy (Universität Wien) — Viena, 4-6 decembrie 2014;
 5. Rethinking Lévinas’s Critique of Heidegger’s Ontology: The Ethical Significance of the Existential Analytic, prezentată la a XII-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată „At the Limits of Phenomenology”, organizată de grupul de cercetare Subjectivity, Historicity and Communality (SHC), Philosophical Society of Finland (Universitatea din Helsinki) — Helsinki, 24-26 aprilie 2014;
 6. Substitution as Fürsorge. A Possible Reconciliation Between Lévinas and Heidegger, prezentată la şcoala de vară „Lévinas – Ethics, Politics and the Problem of Violence”, coordonată de Prof. Simon Critchley (Hans Jonas Professor la The New School for Social Research, New York) la Tilburg University — Tilburg, 20-27 iulie 2013;
 7. The Forgottenness of Action. The Fundamental Significance of Deconstruction in Arendt’s Phenomenology of the Political, prezentată la a XI-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată „The Significance of Phenomenology”, organizată de Centre for Subjectivity Research (Universitatea din Copenhaga) — Copenhaga, 18-20 aprilie 2013;
 8. Substitution and Mit(da)sein: A Question of Priority, prezentată la conferinţa „Between Heidegger, Lévinas & Derrida”, organizată de School of Philosophy (University College Dublin) — Dublin, 8-9 februarie 2013;
 9. Thinking as Translation. The Silent Dialogue with Myself as Another, prezentată la colocviul „Thinking about Translation: Philosophy on the Way between Languages”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Umane: Filosofie, Limbă şi Literatură (Universitatea Carlos III din Madrid) — Madrid, 24-26 septembrie 2012;
 10. Work and Action in a Society of Labourers, prezentată la colocviul internaţional „A Part of Life: The Meaning of Work Today”, organizat de către European College Foundation (Cluj-Napoca) — Cluj-Napoca, 17-18 mai 2012.

 

Prezentări în contexte naţionale:

 

 1. Identitatea lărgită. Exercitarea facultăţii de judecare ca ospitalitate, prezentată la colocviul anual al Societăţii Române de Fenomenologie, intitulat „Comunitate – identitate – diferenţă. Priviri fenomenologice”, organizat în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti şi cu Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir” — Facultatea de Filosofie (Universitatea din Bucureşti), 16-17 noiembrie 2016;
 2. Locul subiectivităţii în înţelegerea operei de artă: Heidegger vs Schapiro, prezentată la colocviul anual al Societăţii Române de Fenomenologie, intitulat „Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice şi tendinţe actuale” – In memoriam Walter Biemel (1918-2015) — Facultatea de Filosofie (Universitatea din Bucureşti), 21 noiembrie 2015;
 3. Acţiune şi nemurire: a fi sau a nu fi ţinut minte, prezentată la workshop-ul intitulat „Urmă – Sediment – Memorie corporală”, organizat de Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir” şi de Societatea Română de Fenomenologie — Casa Lovinescu (Bucureşti), 24 iunie 2013;
 4. Iertarea ca promisiune de a uita, prezentată la al IX-lea colocviu anual organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti), intitulat „Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei” — Facultatea de Filosofie (UB), 18-19 octombrie 2012;
 5. „Neguţătorul” Shylock, prezentată la Festivalul Neconvenţional „Respir Shakespeare”, organizat de conf. dr. Sebastian Grama la Facultatea de Filosofie (Universitatea din Bucureşti) — 16-19 noiembrie 2011;
 6. Cum se conturează un proiect de cercetare? Studiu de caz: Proiectul unei etici existenţiale, prezentată la atelierul de cercetare organizat de Centrul de Cercetări în Logică, Filosofia şi Istoria Ştiinţei (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti) — 24 noiembrie 2010;
 7. Configurarea unei etici existenţiale ca hermeneutică a conlocuirii, prezentată la al VII-lea colocviu anual al Societăţii Române de Fenomenologie şi al Centrului de Studii Fenomenologice (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti), intitulat „Fenomenologie şi etică” — Facultatea de Filosofie (UB), 21-23 octombrie 2010.