Institute for Philosophy "Alexandru Dragomir"

Cercetători

Angajarea cercetătorilor în cadrul Institutul de Filozofie Alexandru Dragomir se face exclusiv pe baza câștigării unor granturi de cercetare. Componența initială a unei echipe de cercetători, precum și modificarea acesteia sunt la latitudinea coordonatorului proiectului de cercetare. Orice cercetător avansat din domeniul filozofiei, având titlul de doctor in filozofie și publicații internaționale relevante, poate propune un proiect de cercetare spre a fi derulat in cadrul Institutului de Filozofie Alexandru Dragomir. Propunerea trebuie sa includă o prezentare extinsă a proiectului, a echipei de cercetare implicate, a surselor de finanțare vizate (CNCSIS, ANCS, AFCN, ESF, ERC, etc.), a bugetului multianual, precum și a rezultatelor academice scontate. Proiectele Institutului sunt preponderent filozofice, cu accent special asupra cercetării istorico-filozofice, fenomenologice și hermeneutice. Se admit de asemenea proiecte interdisciplinare, în care componența filozofică sa fie esențială.

Coordonatori de proiecte: Gabriel Cercel, Cristian Ciocan, Christian Ferencz-Flatz, Paul Marinescu, Bogdan Mincă, Victor Popescu, Ion Tănăsescu, Andrei Timotin, Marilena Vlad