Institute for Philosophy "Alexandru Dragomir"

Despre noi

  • Institutul de Filozofie “Alexandru Dragomir” funcționează pe o perioadă nedeterminată în cadrul Societatii Române de Fenomenologie (SRF), grație obținerii statutului de “unitate de cercetare atestată” prin decizia ANCS nr. 9737 din 01.10.2009. Institutul funcționează în baza legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002-actualizată privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
  • Funcționând prin derularea unor proiecte / granturi de cercetare câștigate prin concurs sau finanțate din surse publice sau private, naționale sau internaționale, Institutul de Filozofie “Alexandru Dragomir” este un proiect distinct al SRF, folosind infrastructura institutional-juridică a SRF, beneficiind totodată de un tip de autonomie, ca și celelalte proiecte ale SRF (calitatea de membru SRF nu implica in mod automat participarea la activitățile Institutului; deciziile au un statut intern; bunurile obtinute prin proiecte aparțin Institutului și nu pot fi înstrăinate etc.).
  • Angajarea cercetătorilor în cadrul Institutului se face exclusiv pe baza câștigarii unor granturi de cercetare. Componența initială a unei echipe de cercetători, precum și modificarea acesteia sunt la latitudinea coordonatorului proiectului de cercetare.
  • Orice cercetator avansat din domeniul filozofiei, având titlul de doctor in filozofie și publicatii internaționale relevante, poate propune un proiect de cercetare spre a fi derulat în cadrul Institutului de Filozofie “Alexandru Dragomir”. Propunerea trebuie sa includă o prezentare extinsa a proiectului, a echipei de cercetare implicate, a surselor de finantare vizate (CNCSIS, ANCS, AFCN, ESF, etc.), a bugetului multianual, precum si a rezultatelor academice scontate. Proiectele Institutului sunt preponderent filozofice, cu accent special asupra cercetării istorico-filozofice, fenomenologice și hermeneutice. Se admit de asemenea proiecte interdisciplinare, în care componența filozofică să fie esențială.